InstallerGroup

Leverandørkodeks for InstallatørGruppen koncernen

Vores forpligtelse i forhold til ansvarlig forretningsadfærd kan kun opfyldes, hvis vores leverandører og samarbejdspartnere også handler ifølge vores værdisæt. Derfor er dette leverandørkodeks (fremadrettet benævnt “leverandørkodekset”) udviklet til tydeligt at kommunikere vores krav til vores leverandører.
Vores leverandører forventes at opfylde disse krav gennem hele forholdet til InstallatørGruppen og dets datterselskaber.

Formål – Hvorfor har vi et leverandørkodeks?

I InstallatørGruppen promoverer vi virksomhedsansvar og -bæredygtighed, også i vores forsyningskæder. Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører og samarbejdspartnere for at nå dette mål. Derfor har vi udarbejdet dette leverandørkodeks for at illustrere, hvad vi forventer af vores leverandører og samarbejdspartnere.

Vores leverandørkodeks opsummerer de grundlæggende etiske holdninger og integritetsstandarder, der deles på tværs af alle virksomheder inden for InstallatørGruppen (fremadrettet benævnt “IG”). Den skitserer vores vigtigste etiske principper og krav til problemstillinger, der kan have betydelige forretningsmæssige, juridiske og omdømmemæssige konsekvenser, hvis de håndteres forkert.

Ved udvælgelsen af nye leverandører vil der blive lagt vægt på sociale, miljømæssige og integritetsmæssige standarder. Dette kodeks omfatter menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, børns rettigheder, miljø og korruption.

Anvendelse – Hvem skal følge kodekset?

Leverandørkodekset gælder for leverandører – herunder entreprenører, agenter og konsulenter – som har en kontraktmæssig forpligtelse til at overholde det. Dette omfatter leverandørernes medarbejdere på alle niveauer, bestyrelsesmedlemmer, ansat personale, konsulenter og andre, der handler på vegne af eller repræsenterer leverandøren.

IG forventer endvidere, at leverandørerne gør deres bedste for at sikre, at tilsvarende standarder overholdes inden for deres egen indflydelsessfære, navnlig af deres egne leverandører.