InstallerGroup

InstallatørGruppen adfærdskodeks

Formål og hovedprincip
Formålet med adfærdskodekset er at skabe en virksomhedskultur, der fremmer integritet, vores værdier, etiske retningslinjer og InstallatørGruppen-koncernens politikker. Det underliggende princip for adfærdskodekset er, at vi altid gør det rigtige, og hvis vi er usikre, så spørger vi nogen, der måske ved det først. Adfærdskodekset gælder for alle i InstallatørGruppen-koncernen, herunder alle direkte og indirekte datterselskaber, og vi forventer, at alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere følger det.

Altid

Aldrig

Whistleblowerpolitik
Hvis nogen i InstallatørGruppen-koncernen bliver gjort opmærksom på forhold, der overtræder love, regler eller adfærdskodekset, er de forpligtet til at rapportere dette. Vi opfordrer medarbejdere til at foretage indberetninger i god tro om reelle eller formodede overtrædelser af vores adfærdskodeks, og ingen, der i god tro indberetter en overtrædelse, må udsættes for repressalier fra InstallatørGruppen-koncernen eller andre medarbejdere. I de fleste tilfælde er det medarbejderens sponsor eller lederen af det relevante lokale kontor, der er den bedst egnede til at løse en given problematik. Hvis denne indberetningskanal anses for at være upassende, opfordres medarbejdere til at bruge det anonyme whistleblowersystem, hvor der kan læses mere her