InstallerGroup

contractor
Vi arbejder for at gøre grøn omstilling til virkelighed i det byggede miljø. Som branchens foretrukne installatør af energi- og ressourcebesparende løsninger, hjælper vi vores kunder med rådgivning, data og personlig service, så vi sammen kan træffe de rette tekniske valg hver dag.
Vi arbejder for at gøre grøn omstilling til virkelighed i det byggede miljø. Som branchens foretrukne installatør af energi- og ressourcebesparende løsninger, hjælper vi vores kunder med rådgivning, data og personlig service, så vi sammen kan træffe de rette tekniske valg hver dag.

Sådan arbejder InstallatørGruppen med bæredygtighed

Vi er ikke alene installatører; vi er bidragsydere til den grønne omstilling.
Vores initiativer inkluderer installation af solpaneler, varmepumper, ladestationer og mange andre løsninger, der understøtter Danmarks klimamål.
Vi trækker på bedste praksis fra hele vores netværk af virksomheder for at skabe løsninger, der gør en forskel.

Minimalt miljøaftryk med tanke for jordens ressourcer

Vi hjælper vores kunder til at optimere energi- forbrug, mens vi reducerer CO2e udledningen og minimerer brug af ressourcer.

Et sundt og
givende arbejdsliv

Vi arbejder aktivt med at uddanne lærlinge og udvikle vores medarbejderes kompetencer.

Transparens og ansvarlighed i alt vi gør – for os og kunderne

Vi hjælper vores kunder og partnere med at dokumentere og kvantificere bæredygtigheds- bidrag og driver en transparent og ansvarlig…

InstallatørGruppens ESG-mål

Hos InstallatørGruppen sætter vi lighedstegn mellem bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsdrift. Det handler om at tage hensyn til miljø,
medarbejdere, samfund og økonomi i alt, hvad vi gør. Vores hverdag er fyldt med projekter og serviceopgaver, der spænder fra at designe og
installere avancerede løsninger inden for el, VVS, ventilation, fiberkabler og kølesystemer. Vi arbejder på tværs af boliger, industri og
infrastruktur i hele Danmark og har altid et skarpt blik på at mindske energi- og ressourceforbruget.

Environment​

2030

30 %

af vores
CO2-udledning inden 2030

 • Overblik over scope 1, 2, 3 – plan for reduktion
 • Vedvarende energi i egne bygninger
 • Mindre forbrug af fossilt brændstof
 • Genbrug og genanvendelse

2030

100 %

EPD/miljøvaredeklaration i
alle projekter inden 2030

 • Systematisk dokumentation på materialer
 • Kunder får klimaaftryk på de ydelser, vi leverer

2030

30 %

af vores kunders CO2-udledning inden 2030

 • Fokus på energieffektive løsninger
 • Datafangst
 • Automation af installationer
 • Solceller, varmepumper og ladestandere

2050

100 %

Net-zero i hele IG’s værdikæde.

 • Systematisk arbejde med SBTi og scopes
 • CO2 neutrale materialer
 • Elbiler
 • Cirkularitet

Social​

2030
LTIFR
5,5 %

Branchens laveste arbejdsskadefrekvens.

 • Systematisk uddannelse i arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Opfølgning på arbejdsulykker og nærvedhændelser

2030

100 %

af medarbejderne uddannet i arbejdsmiljø.

 • Udvikling af e-learning modeller indenfor arbejdsmiljø og sikkerhed

Governance

2030

100%

adfærdskodeks og leverandør whistleblower-ordning.

 • Løbende udvikling af adfærdskodeks og politikker
 • Uddannelse og opfølgning

Installatørgruppen og verdensmålene

Verdensmål 5
Verdensmaal

Verdensmål 5

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders rettigheder og muligheder
Vi vil understøtte en virksomhedskultur på arbejdspladsen, der kan gøre branchen mere attraktiv for kvinder.
Vi vil sikre en jævn kønsfordeling i Gruppens bestyrelse.

Verdensmål 7
Verdensmaal 7

Verdensmål 7

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Vi arbejder med energi- og ressourcebesparende løsninger, der samtidig kan gøre os fri fra fossile brændsler. Det gør vi
blandt andet gennem installation og service af solceller og varmepumper og energioptimering af bygninger og anlæg.

Verdensmål 8
Verdensmaal 8

Verdensmål 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle
Vi arbejder for at skabe et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi har ordnede, overenskomstmæssige forhold for
alle medarbejdergrupper og stiller krav til vores leverandører om det samme.

Verdensmål 11
Verdensmaal 11

Verdensmål 11

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Gennem installation og service af moderne, energibesparende tekniske løsninger bidrager vi til
at reducere den negative miljøbelastning fra bygninger og anlæg.

Verdensmål 13
Verdensmaal 13

Verdensmål 13

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
Vi hjælper vores kunder med at reducere deres ressourceforbrug og klimapåvirkning med energi- og
ressourcebesparende løsninger Vi måler vores egen klimapåvirkning og sætter klare mål for at reducere den.

previous arrow
next arrow

Sådan bidrager vores teknologiområder

Virksomhederne i InstallatørGruppen findes over hele Danmark og løser hverdag en lang række af vigtige opgaver inden for deres kompetenceområder.
Fra mindre opgaver hos private, til store projekter og serviceopgaver hos private bygherrer, entreprenører og virksomheder og i kommuner,
regioner og staten. Fælles for virksomhederne er, at el, VVS, køl varme og fiber spiller alle vigtige roller i forhold til den grønne omstilling.
Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de enkelte teknologier bidrager.

Køl og varme

Køl og varme

Vores løsninger dækker et bredt spektrum fra kontorbygninger og industrianlæg til varmepumper og serverrum, inklusive specialdesignede løsninger for datacentre. Vi skræddersyr anlægsdimensionerne for at sikre optimale driftsbetingelser, ydeevne og energieffektivitet. Med en stigende efterspørgsel på miljøvenlige energiløsninger, fokuserer vi på systemer, der prioriterer energigenbrug og anvender miljøvenlige kølemidler. Vores mål er at minimere energiforbruget og fremme energigenanvendelse, hvilket understøtter et sundere miljø.

Ventilationsløsninger

Ventilationsløsninger

Med det faktum, at vi tilbringer op til 90% af vores tid indendørs, er et sundt indeklima afgørende. InstallatørGruppens virksomheder tilbyder høj kvalitet og service inden for ventilation, fra rådgivning til installation og vedligeholdelse. Vores energioptimerede og avancerede ventilationsløsninger bidrager til et bedre indeklima og reducerer CO2-udslippet, hvilket er vigtigt for både komfortventilation og industriventilation. Vi stræber efter at levere løsninger med lave driftsudgifter og høj miljømæssig performance.

VVS-løsninger

VVS-løsninger

VVS-virksomheder fokuserer på at fremme energieffektivitet og bæredygtighed gennem avancerede VVS-løsninger. Vi specialiserer os i at udvikle systemer, der reducerer energiforbrug og vandspild og samtidigt forbedrer effektiviteten for vores kunder. Ved at anvende den seneste teknologi - fra energibesparende varme- og vandinstallationer til genbrugssystemer og intelligente styringssystemer - udfordrer vi konventionelle metoder og bidrager til at mindske CO2-udledningen og ressourceforbruget. Vælg vores løsninger for at opnå dine bæredygtighedsmål og engagere dig aktivt i kampen mod klimaforandringer.

El-løsninger

El-løsninger

El-virksomhederne i InstallatørGruppen håndterer alle typer el-relaterede opgaver, der er essentielle for vores moderne samfund og den grønne omstilling. Vores avancerede elektriske løsninger er designet til at reducere CO2-udslip og minimere energiforbruget ved at integrere cutting-edge teknologier. Med intelligent dataindsamling og -analyse giver vi indblik i energiforbrugsmønstre, hvilket muliggør optimering af energianvendelsen. Vores sofistikerede styringssystemer forbedrer ikke kun driftseffektiviteten, men øger også brugerkomforten, hvilket er afgørende for at fremme bæredygtighed.

previous arrow
next arrow
fan image