InstallatørGruppen

Vi er 16 

installatørvirksomheder,
der er gået sammen 

om at skabe en 

markedsleder

Fælles for virksomhederne, som er en del af InstallatørGruppen

Økonomi

Høj rentabilitet
Høj ydeevne
Høj stabilitet i indtjening eller vækst
Stærkt cash flow

Marked

Specialisering
Høj kundetilfredshed
Konkurrenceevne
Høj andel af gentagne kunder

Ledelse

Erfaren ledelse
Dokumenteret evne til
at skabe værdi
Engagement & beslutsomhed
Klar bæredygtighedsretning

Kultur

Holdspiller
Ønske om at samarbejde med
andre specialister
Evne til at skabe
krydssalgsmuligheder
Vidensdeling på tværs

Vores forretningsområder

El

Store byggesager (entreprise)

Service og særlige kompetencer

Automatisering

Bygningsautomatisering (CTS)

Indeklima

Industriel teknologi

Fiber- og datanetværk

Ladestolpe til elbiler

Solpaneler og montering

Sikkerhedsbelysning

Alarmer og adgangskontrol (AIA & ADK)

Brandovervågning (ABA)

Videoovervågning (TVO)

VVS

Store byggesager (entreprise)

Energioptimering, installation af fjernvarme, nedtagning af naturgas, varmepumper og komfortkøling

Vandbehandling og vandforbrug

Sprinkleranlæg

Service og vedligeholdelse

Forsikringssager

Løbende reparationer

Udskiftning af rør og forebyggende vedligeholdelse

Blik, tag og facade

Pharma og industriel produktion

Ventilation

Store byggesager (entreprise)

Installation og løsninger til indeklima

Luftbehandling

Energioptimering

Styreteknik og automatic

Ejendomsautomatisering

Service og vedligeholdelse

Pharma og industriel produktion

Køl

Projektering, montage og servicering af kølecentraler

Køleanlæg

Konstruktion og 3D-layouts

Driftsoptimering

Rådgivning og projekteringKøleservice

Energibalance

Vores forretningsområder

Kunder på tværs af alle segmenter · Entreprenører · Ejendomsselskaber · Statslige myndigheder, 

lokale myndigheder og regioner · Boligselskaber · Industrivirksomheder

Hvem er vi?

Vi er en gruppe af danske installationsvirksomheder, der er gået sammen med

den nordeuropæiske kapitalfond, FSN Capital, for at etablere InstallatørGruppen.

Vi har skabt en forretningsmodel, der kombinerer lokal forankring og nære

kunderelationer med en stor gruppes muligheder for at tilbyde totalløsninger til

vores kunder. Alle virksomheder i InstallatørGruppen har derfor fastholdt deres

lokale ledelse, medarbejdere, firmanavne og lokationer samtidig med, at de nu er

partnere og medejer af InstallatørGruppen.

Vores mål er at blive markedsleder gennem partnerskaber med lokale

installatører over hele Danmark samt at tage en ledende rolle i at fremme

bæredygtighed og energieffektivitet.

InstallatørGruppens ESG profil

Vi ønsker at tage en ledende rolle i at fremme bæredygtighed og energieffektivitet. Installatørbranchen kommer til at spille en vigtig rolle i at fremme energieffektiviteten i bygninger, reducere CO2-udledningerne og dermed bidrage til opnåelsen af de danske klimamål. Her tror vi på, at InstallatørGruppen kan tage en ledende rolle og herigennem bidrage til den grønne omstilling.

Den nordeuropæiske kapitalfond, FSN Capital, som vi er gået sammen med for at etablere InstallatørGruppen, sætter et stort fokus på at fremme bæredygtighed.

Har du spørgsmål til InstallatørGruppen?

Indtast dine kontaktoplysninger herunder og stil et spørgsmål,
så kommer vi retur for en snak.